Sanitace.cz - na úvodní stranu
 

Sanitace s přípravkem TM® CIP 22

Pro čištění a dezinfekci systémem "Cleaning In Place"
CIP - čištění kádí, tanků a trubek v minipivovarech

1. Proč čistit?

V rmutovém tanku, varné pánvi, chladiči mladiny a vířivé kádi se usazují povlaky z bílkovin, které omezují přenos tepla, znehodnocují chuť mladiny a proto musí být ze všech nádob odstraněny. To samé platí o trubkách a hadicích.
V kvasných a ležákových tancích nad to dochází k vylučování pivního kamene, chmelové pryskyřice a kvasinek, které jsou živnou půdou pro pivu škodlivé baktérie a tzv. divoké kvasinky a znatelně škodí chuti piva.

2. Jak často čistit?

Tím je žádoucí varnou pánev čistit po 5 - 10 várkách v závislosti na stupni znečištění. Kvasný a ležákový tank oproti tomu je nutné podrobit čištění a dezinfekci ( sanitaci ) po každém použití.

3. Čím čistit a dezinfikovat?

TM CIP 22 je kombinovaný čistící a dezinfekční prostředek na bázi aktivního chlóru, který se v minipivovarech velmi osvědčil. Přípravkem TM CIP 22 vyčištěné nádoby, tanky, nápojové vedení atp. jsou po následném propláchnutí bez nečistot skládajících se z bílkovin, pivního kamene, chmelových pryskyřic a mikrobiologicky čisté. A mohou být okamžitě opět zapojeny do výroby.
V případě delších odstávek je vhodné ošetřit zařízení tzv. statickou dezinfekcí pomocí 1%-ního roztoku prostředku TM BISTERIL ( srovnej!: desinfekce v domácích pivovarech ), aby se zabránilo reinfekci zbytky proplachovací vody.

4. Jak čistit a dezinfikovat?

Na principu: 1 přípravek - 1 postup - 1 použití

a) manuálním čištěním

Zařízení a armatury opláchneme vodou a ponoříme je do 1%-ního roztoku TM CIP 22. Po té kartáčem mechanicky intenzívně očistíme. Při tom použijeme na vlastní ochranu gumové rukavice a ochranné brýle.
Po 20 minutách opláchneme předměty čerstvou vodou a necháme je osušit.
Zápach aktivního chlóru při čištění je třeba mít na zřeteli, není ale zdraví nebezpečný. Pouze v případech alergií na chlor doporučujeme použit místo prostředku TM CIP 22 jako eventualitu TM DESANA MAXfp.

b) CIP (Cleaning In Place) metoda = okruhové čištění

5 kroků ke správnému použití
Předpokladem je existence rozstřikovací hlavice v každém tanku a možnost uzavření okruhu pomocí hadic a okruhového čerpadla.
 • opláchnout vodou tak, až jsou hrubé nečistoty odstraněny
 • připravit 2,5%-ní roztok TM CIP 22 a čerpadlem ho přivést do okruhu. Roztok je dle možnosti provozu připraven studený nebo teplý (až 70°C)
 • doba působení: 10 - 20 minut v každé nádobě při čerpání do kola
 • znečištěný roztok louhu z neutralizační nádrže vypustit a již více znovu nepoužívat, protože dezinfekční účinek již není tak účinný
 • vyplachovat vodou tak dlouho až má vyplachovaná voda reakci pH neutrální
Touto metodou mikrobiologicky vyčistíme nádoby tak, že jsou okamžitě připraveny k dalšímu použití.

5. Jak lze louh likvidovat?

Roztoky TM CIP 22 obsahují NaOH a aktivní chlór, který znemožňuje rozmnožování bakteriím v biologických čističkách vod. Proto doporučujeme roztok louhu po použití zachytit v tzv. neutralizačním bazénu a tam podíl obsahu chlóru úplně odstranit a neutralizovat.
Ke každému použitému litru TM CIP 22 přidáme 0,2 litru TM BISTERIL a získáme tím bez chlórový roztok louhu. Ten po té neutralizujeme pomocí přidáním oxidu uhličitého, nebo kyseliny sírové či chlorovodíkové na pH 6,5 až 8,5 .
Přítomnost neutrálního a bezchlórového roztoku TM CIP 22 již nevadí biologickým čističkám.

Typ pro odborníky: tzv. statická dezinfekce pomocí roztoku TM BISTERIL:
Když přidáte k proplachovací vodě TM BISTERIL tak, aby jste získali 1% roztok, tak značně zvýšíte dezinfekční účinek. A při tom odstraníte zbytky aktivního chlóru z čištěného zařízení. Oplachovací voda je tímto bez přítomnosti choroboplodných zárodků (tzv. SINGULOX® - postup).

Proplachovací roztok TM BISTERIL je po použití při tzv. statické dezinfekci přidán stejně jako roztok použitého TM CIP 22 do neutralizačního bazénu. Tím dosáhneme dokonalého odstranění zbytku chlóru.
Pro zbytky proplachovací vody již není nebezpečí reinfekce. Bezprostředně před další produkcí propláchneme krátce pitnou vodou.

6. Upozornění na možná nebezpečí a tipy na vyšší bezpečnost při práci!

Koncentrovaný přípravek TM CIP 22 je žíravinou ve smyslu platných předpisů a leptá pokožku a oči. Při práci s TM CIP 22 je nutné používat ochranný oblek, gumové rukavice, ochranné brýle.
Při zasažení pokožky koncentrátem okamžitě opláchnout vodou. Nikdy nesměšovat s kyselinami!!
Vzniká nebezpečí uvolnění se plynného chlóru. V případě vzniku volného chlóru okamžitě zajistěte přísun čerstvého vzduchu nebo opusťte uzavřené prostory.

7. Přednosti jednofázového čištění a dezinfekce s TM CIP 22
 • čištění a dezinfekci všech částí v malých pivovarech umožňuje již jen pouze jediný přípravek
 • pořizování si programem řízeného CIP - zařízení již není nutné. Rozstřikovači vybavené tanky jsou stávajícími čerpadly a hadicemi uzavřeny do okruhu
 • střídavé čištění kyselina - hydroxid již není nutné. TM CIP 22 coby jednofázový přípravek zabraňuje také vylučování vápenatých solí
 • dezinfekce pomocí aktivního chlóru je velmi účinná a jistá a vylučuje vznik rezistentních mikroorganismů
 • o proti tradičnímu čištění CIP metodou dochází při použití přípravku TM CIP 22 k větší úspoře vody
 • úspory ve spotřebě elektrické energie
 • menší časová náročnost
 • při použití tzv. SINGULOG® - postupu (srovnej!: bod 5. - typ pro odborníky ) nedochází k problémům s odpady kvůli vyššímu obsahu chlóru
 • optimalizace nákladů čisticího procesu: poměr mezi nejlepší cenou a výkonem


 
Sanitace.cz - na úvodní stranu
 Produkty a služby 

 Pivovarnictví a výrobci nápojů
Pivovary a výrobci nealko nápojů
Minipivovary
Koncept hygieny minipivovarů
TM CIP 22
TM BISTERIL
TM WS 300
TM DESANA - kontrolní sanitace
TM DESANA MAXfp
TM 70 - statická dezinfekce
TM NEUTRAL C
TM AMICAL
Sladovnictví
Gastronomie
Vinařství
Ostatní potravinářské provozy
Překlady a tlumočení
Reference
Aktuální nabídka

 
 Doporučujeme:

TM® Desana Max
TM® Amical
Výčepní přívěsy
Dochlazovače - kufry
Video - sanitace
 

Novinky e-mailem
Chci se přihlásit
k odběru novinek:
Copyright © 2003-2004 Michal Vostřel. Všechna práva vyhrazena.
Publikační systém WebGet © 2003-2004 IT STUDIO s.r.o.