Sanitace.cz - na úvodní stranu
 

Sanitace s přípravkem TM® BISTERIL

Dezinfekce v minipivovarech

1. Proč dezinfikovat?

Mladina a pivo jsou známy jako vynikající živná půda pro růst různých druhů mikroorganismů (např.: kvasinky saccharomyces, divoké kvasinky, pivu škodlivé bakterie mléčné atd.). Účinná dezinfekce je předpokladem pro získání piva vysoké kvality

2. Jakým způsobem a jak často dezinfikovat?

Všechny nádoby, potrubí, hadice, čerpadla, a spojovací materiál, který přijde do kontaktu s mladinou nebo s pivem je nutné po každém použití vyčistit a dezinfikovat.
V minipivovarech se oba tyto kroky na základě zkušeností zredukovali do jednoho účinného kroku a to kombinací čištění a dezinfekce pomocí 1 - 2,5%-ního roztoku přípravku   TM CIP 22 v případě tzv. jednocestné sanitace "do ztracena", kdy použitý roztok není zachycován pro další využití. Po provedené sanitaci propláchneme zařízení vodou a je tak mikrobiologicky čisté. Přesto pro větší jistotu provedeme následnou dezinfekci přípravkem TM BISTERIL.

3. Čím dezinfikovat?

V důsledku použití proplachovací vody či vzdušné infekce může dojít k narušení sterilního prostředí u zařízení, které prošlo sanitací. Proto je vhodné provést dodatečnou statickou dezinfekci zařízení pomocí přípravku TM BISTERIL po té co jsme sanitaci dokončili přípravkem TM CIP 22. Zvláště tanky, potrubí, a další přístroje, které zůstanou delší dobu nevyužity, by měli projít statickou dezinfekcí.
Přípravek TM BISTERIL má dezinfekční účinky na bázi peroxidů a snadno jej vymyjeme vodou.

4. Jak dezinfikovat?

Vymyjeme-li sanitační přípravek TM CIP 22 ne vodou, ale ihned bezprostředně přípravkem TM BISTERIL, dosáhneme efektu krátké, studené dezinfekce za vzniku zdvojeného kyslíku, které říkáme SINGULOX® - postup. Současně při této reakci dochází k redukci zbytku aktivního chlóru, což pozitivní vliv pro životní prostředí

5 kroků při statické dezinfekci po SINGULOX® - postupu

 • připravíme si 1%-ní studený roztok TM BISTERIL do zásobníku. Potřebujeme stejné množství jako při CIP postupu
 • čerpáme asi po dobu 2 - 5 minut 1% roztok přípravku TM BISTERIL v okruhu
 • vypustíme nadbytečný roztok TM BISTERIL do kanalizace nebo do neutralizačního sudu
 • uzavřeme ventil a ponecháme potrubí naplněné roztokem TM BISTERIL do dalšího jeho využití
 • bezprostředně před dalším použitím technologie, ji celou propláchneme čerstvou vodou
5. Jak ovlivňuje TM BISTERIL odpadové vody?

Peroxidy obsažené v zředěném roztoku přípravku TM BISTERIL, nejsou nebezpečím pro mikroorganismy v biologických čističkách vod. Roztok TM BISTERIL neohrožuje odpadní vody.

6. Bezpečnost práce

Koncentrát přípravku TM BISTERIL způsobuje poleptání. Při kontaktu s pokožkou či očima, je nutné postižené místo několik minut oplachovat proudem vody a následně vyhledat lékaře. Zředěný roztok naproti tomu již nezpůsobuje poleptání. Při práci s roztokem TM BISTERIL nejezte, nepijte a nekuřte. Noste ochranný pracovní oděv. Používejte ochranné brýle.Přípravek je nehořlavý ale podporuje hoření. Používejte nehořlavý oděv.

7. Výhody dezinfekce přípravkem TM BISTERIL

 • velmi účinný přípravek
 • použitelnost jak za horka tak i za studena
 • žádné nebezpečí vzniku rezistentních mikroorganizmů
 • snadné použití, snadné vypláchnutí
 • dodatečné využití k redukci aktivního chlóru
 • minimalizace spotřeby vody při promývání
 • optimální rovnováha cena vs. výkon


 
Sanitace.cz - na úvodní stranu
 Produkty a služby 

 Pivovarnictví a výrobci nápojů
Pivovary a výrobci nealko nápojů
Minipivovary
Koncept hygieny minipivovarů
TM CIP 22
TM BISTERIL
TM WS 300
TM DESANA - kontrolní sanitace
TM DESANA MAXfp
TM 70 - statická dezinfekce
TM NEUTRAL C
TM AMICAL
Sladovnictví
Gastronomie
Vinařství
Ostatní potravinářské provozy
Překlady a tlumočení
Reference
Aktuální nabídka

 
 Doporučujeme:

TM® Desana Max
TM® Amical
Výčepní přívěsy
Dochlazovače - kufry
Video - sanitace
 

Novinky e-mailem
Chci se přihlásit
k odběru novinek:
Copyright © 2003-2004 Michal Vostřel. Všechna práva vyhrazena.
Publikační systém WebGet © 2003-2004 IT STUDIO s.r.o.